LokaleNet
 • Jesteśmy jedną z najdłużej funkcjonujących firm w Krakowie, zarządzającą i administrującą   nieruchomościami, działalność swoją  rozpoczynając w 1995r.

 

 • Zarejestrowani  jesteśmy w Krajowym Rejestrze Sądowym pod  nr 0000103346 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście XI Wydział Gospodarczy

 

 • Miejsce działalności  obszar całego kraju

 

 • Regon : 350820960

 

 • NIP :  677-10-15-882

 

 • Kadra firmy to zespół zarządców z licencjami zawodowymi nr 590, 1879, 2651, 6749, 8872, 9205, 10703, wydanymi  przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju  Miast  w Warszawie , oraz  z certyfikatami tytułu zarządcy- doradcy nr 14 i 36  uprawniającymi do udzielania konsultacji i doradztwa z zakresu gospodarki nieruchomościami w procesie integracji z Unią Europejską. Pracownicy  dozoru technicznego posiadają  uprawnienia ogólno budowlane i branżowe zgodne z wymogami Prawa Budowlanego, oraz wieloletnie doświadczenie.

 

 • Struktura administrowanych i zarządzanych przez nas zasobów jest różnorodna tak wiekowo jak i pod względem wyposażenia technicznego. Jest to budownictwo od 1870r. do współczesnego z 2012r., najnowszej generacji z zastosowaniem nowoczesnych technologii, urządzeń i konstrukcji.

 

 • W Stowarzyszeniu Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie oraz poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach doskonalimy i poszerzamy  swoją  wiedzę.

 

 • Najlepszym  zdarzają  się  nieprzewidziane sytuacje, dlatego jesteśmy ubezpieczeni na kwotę 50 tysięcy euro za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością  w zakresie zarządzania i administrowania ,oraz posiadamy dodatkowe ubezpieczenie dobrowolne. Dotychczas przeciwko nam nie były zgłaszane żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkód wyrządzonych.

 

 • Dla Państwa wygody wdrożyliśmy internetowy system   kontroli  naliczeń Lokale-Net, który pozwala bez wychodzenia  z domu przeglądać  salda i  na bieżąco monitorować swoje  naliczenia i wpłaty  na  kartotece finansowej swojego lokalu.

 

 • Zapraszamy do  współpracy Wspólnoty Mieszkaniowe i osoby fizyczne poszukujące doświadczonego partnera i gwaranta rozwiązania Waszych problemów. Kierujemy  się  zasadą , że firma istnieje dla klienta, a nie klient dla nas.

 

kontakt

e-mail:
admkrakow@zachod.biz.pl

tel./fax:
Dział Administracji  12 420-63-40

Dział Księgowości  12 416-33-46

Dział Techniczny  12 416-21-49

Filia "Salwator",  tel. 12 422-92-04

email: admsalwator@zachod.biz.pl

Pogotowie techniczne "MIKAN"

tel. 536-799-888, w godz. 15 - 22

sobota, niedziela i święta - całodobowo

Pogotowie dla budynków przy ul. Płaszowskiej 57-59, 51a,b,e   tel. 601-503-188